Nordkapp menighetsråd

NavnMobiltelefon
Bente Floer (leder)976 73 520
Britt Eli Samuelsen 
Mai-Liss Fredriksen 
Mona Beate Johnsen 
Thorgeir Walsøe (nestleder) 
Siv Jane Andersen (vara) 
Sigve Reidar Gusdal (vara) 
Fred Magne Johansen (vara) 
Jan-Magne Gaare 
Ottar Hansen (kommunens repr.) 
Onar Haugli (sokneprest)458 60 586
Ann-Sofi Simonsen (vara)