Leie av menighetshuset
Leie av menighetshuset

Nordkapp menighet kan tilby lokale til utleie til blant annet dåpsselskap, konfirmasjonsselskap eller minnesamvær.

Har du noen spørsmål eller ønsker du å leie menighetshuset, kontakt oss