Dåp
Dåp

Velkommen til dåp i Nordkapp menighet.

Praktisk informasjon om dåpsregistrering og dåpssamtale

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne. 

Alle er velkommen til å ta kontakt via vår nettside eller med kirkekontoret for bestilling av dåp. 

 

Bestilling av dåp

Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret.
Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet.
Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 

Benytt vår elektroniske påmeldingsskjema for bestilling av dåp, eller ta kontakt med kirkekontoret.
På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan velge mellom.

Etter påmelding vil du få opp en automatisk bekreftelse på reservasjonen.

Ved dåp utenbygds, gjøres  først avtale med ønsket kirke. Dåpssamtalen foretas av sognepresten i deres bostedssogn.
Fødselsattest og fadderliste sendes i god tid til Nordkapp menighetskontor.

Faddere 

Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen.
Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne trossamfunn som godkjenner barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. 

 

Dåpssamtale eller dåpssamling 

I forkant av dåpen tar presten kontakt for å invitere til samtale. 
 

Velkommen til oss!